Metsästys


Raution Kennel- ja Metsästysseura noudattaa valtakunnallisia metsästyksen pyyntiaikoja. Tarkista täältä. https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/

Metsästysseuran määrittämät saalis kiintiöt riista eläimille sekä riista eläinten rauhoitukset v.2022

Kanalintujen pyynniltä on rauhoitettu seuraavat alueet: Pahkamaantien, Mustannevan metsäautotien, Isonmaantien ja Niemeläntien välinen alue.

Saaliskiintiöt 2022

  • Teeri – 4 Kpl. Jäsen
  • Metso -1 Kpl. Jäsen
  • Pyy – Ei rajoitusta
  • Jänis – Ei rajoitusta
  • Kauris – Jokaisella jäsenellä oikeus kauriinpyyntiin, ilmoitus kaadosta tehdään omariistaan ja kaurisyhteyshenkilölle. Mikael Keskisipilä.
  • Huom. Jos kaatomäärät ovat suuria, kauris rauhoitetaan loppukaudeksi.
  • Peltopyy, koppelo ja riekko rauhoitettuja.
  • Saaliit tulee myös aina merkitä Omariistaan.

Vieraan saa ottaa metsälle mukaan, saalis on seuran jäsenen kiintiöstä pois.
Vieraskortista on aina soitettava seuran puheenjohtajalle ja vieraskorttimaksu on oltava maksettuna ennen pyyntiin lähtemistä.

Metsästyksen vieraskortti 20€/pv maksetaan metsästysseuran tilille, vieraan saalis vähennetään seuran jäsenen kiintiöstä.

Huom. Mikäli metsästäjä jättää ampumiaan hylsyjä maastoon, hänelle määrätään 300€ sakkorangaistus !