Ammunta

Raution Kennel- ja Metsästysseuran harjoitusammunnat.
Ammunnat Mikkonniemen ampumaradalla.

Lauantai 06.08 Klo.09.00- Valvoo Ylipään ryhmä

Lauantai 13.08 Klo.09.00- Valvoo Alapään ryhmä

Lauantai 27.08 Klo.09.00- Valvoo Typpö/Kärkinen ryhmä

Ryhmänjohtajat valvovat harjoitusammunnan suoritukset ja pitävät kirjaa suorituksista. Ammunnat toteutetaan metsästysseuran uusien hirvenpyynti sääntöjen mukaisesti.

Muista myös kohdistusammunta taulut, aseilla joilla osallistut metsästykseen.
Taulut tulee esittää ennen hirvenpyynnin aloitusta metsästyksen johtajalle tai hänen määräämälleen henkilölle.